100 éves az RTK | Rákoscsaba

100 éves az RTK

Az idén 100 éves a Rákoscsabai Testgyakorlók Köre. Szánthó Géza, rákoscsabai református lelkész “Rákoscsaba község régi és újkori ismertetése” című könyvében így írja le az alapítást:

Az iparosifjak egy része már pár év óta passióval foglalkozott a labdarúgás (football) sporttal. De erről eddig csak a hozzájuk közelállók bírtak tudomással, akiket a nagy mező egy kis területén végzett gyakorlataikra meghívtak. Ez évben azonban már eléggé versenyképeseknek érezvén magukat, hogy más vidéki csapatokkal is nyilvánosan mérkőzhessenek, a hivatalnoki osztályból (intelligentia) múködő és pártoló tagok bevonásával, 1912 szeptember 1-én rendes klubbá alakultak.
Az alakuló közgyűlésen a labdarúgáson kívül még több beállítandó sportot körülíró alapszabály-tervezetet fogadtak el. Ezután a következő tisztikar lett megválasztva : Díszelnökök: Dr. Lakatos Kálmán és Szánthó Géza. Elnök: Kaál József. Ügyvezető alelnök: Nagy Antal. Alelnök: Kovach Károly. Pénztárnok: Bruder János. Ellenőrök: id. Szudarovits Ferenc és Friedbauer Nándor. Titkár: Fridrich Ágoston. Jegyzők: ifjú Szudarovits Ferenc és Lokker Béla. Választmány 18 rendes és 6 póttag.

A kép 954-ben készült, a képen: Gombás Attila, Ladányi András, Szabados György, Gál Sándor, Kövér János, Czétényi István, Draskóczi Árpád, Kosztolányi László, Szenyán …, Mohácsi Árpád, Kovács László, Kiss György


Copyright © Rákoscsaba - Powered by WordPress