Rákoscsaba főtere | Rákoscsaba

Rákoscsaba főtere

Képzeletemben: a főtér a település központjában lévő messziről látható, nyílt, utcákkal körbevett terület, körülötte a település középületeivel, a legszebb üzleteivel, és néhány rangos polgár házával. Elhelyezkedését tekintve ennek a Csaba vezér tér felelne meg leginkább, ami nem is igazi tér, hanem csak a Péceli út kiszélesedése a Zrínyi utcánál. Mivel mind a két oldalán út is van, járda is van, a térnek nem sok hely marad, és az sem nagyon látszik az elburjánzott növényzettől. Ha Pécel felől nézzük, inkább egy járdaszigetre emlékeztet.

Így írt a mai Csaba vezér térről Szánthó Géza 1912-ben:

Piac-tér. – Voltaképpen ilyen felirattal nincs megkülönböztetőleg ellátva. Nem egyéb ez, mint a Kossuth Lajos utcának a kiszélesedése. Csak a köznyelven nevezik így, a hetenként itt kétszer tartani szokott piacról, melyek különösen nyáron nagy forgalmúak szoktak lenni.

A mellékén fekvő köz és magánépületek és kiemelkedőbb üzletek: délnyugoti végén a góthikus stylusban, vörösses téglával díszítve, 1904-ben épített remek ref. templom, mellette a múlt évben renovált kényelmes paplak; ezzel szemben a sarkon szintén a tavaly, részben átalakított, részben újonnan épített rektori és tanítói csinos lakások, két nagy tanteremmel. Ehhez harmadik házban az északi soron, van Mózer György úr nagyforgalmú vendéglője s az épület másik szárnyában mészárszéke. Két kisebb ház után pedig a „Rákosmenti Takarékpénztár” emelkedik. Odébb a vizárok szélén Tek. Kubinyecz Dániel úr bérházában van Szloboda Rezső úr keresett hentesüzlete, bent az udvarban meg a „Rákoscsabai Társaskör” termei vannak. E mellet szépen húzódik meg hidi Vitárius János eternittel fedett csinos polgárháza; mellyel szomszédos Stamanics Demeterné elsőrangú borbélyüzlete; ezzel egy fedél alatt van Rádai József úr péküzlete.
A tér Keleti oldalán: mindjárt a laffert-utca sarkán lévő K. Nagy György házában van a „Gazdaszövetség” körhelysége; mellette egy nagyobbszabású „Mozi” cukrászdával; a község bérházában Kapusi József úr fűszeres üzlete, mint a volt fogyasztási szövetkezet utóda; ettől errébb Kováts János módos és inteligens gazdának, egy időben a község erélyes, vaskezű bírájának nagy csinos lakóháza; ennek szomszédságában F. Vitárius István házában Sallay István temetkezési vállalata; és végül a Zrínyi-utca torkolatánál Varga Mihálynak a község legnagyobb kereskedése – felemlítendők.


Copyright © Rákoscsaba - Powered by WordPress